GPSIM en Ubuntu Natty

17 mei 2011

GPSIM is een simulator voor PIC microcontrollers. Link.

In de nieuwste release van Ubuntu is bij gpsim de GUI mogelijkheid uitgeschakeld. De reden daarvoor is dat een bibliotheek die deze tool voor de GUI gebruikt niet meer geleverd wordt door Ubuntu. Deze bibliotheek is: GtkExtra.

Dan maar zelf compileren.

 1. Eerst GtkExtra downloaden (versie 2.1.2)
 2. Installeer libgtk2.0-dev (extra afhankelijkheden worden automatisch geïnstalleerd):
  sudo apt-get install libgtk2.0-dev
 3. Pak de GtkExtra download uit.
 4. ./configure && make
 5. Error: ” gtkitementry.c:134:21: error: static declaration of ‘gtk_entry_reset_im_context’ follows non-static declaration”
 6. Bugje: Advies probeer de development versie.  Meerdere bugfixes, ook deze.
 7. Dan die maar downloaden: gtk+extra-3.0.1.tar.gz en uitpakken
 8. ./configure &&  make
 9. sudo make install
 10. Download gpsim: gpsim-0.26.1.tar.gz en uitpakken
 11. configure.ac aanpassen vanwege git+extra-3.0. Diff:
  --- configure.ac.orig  2011-05-17 11:59:41.634118818 +0200
  +++ configure.ac    2011-05-17 12:02:55.887734176 +0200
  @@ -79,15 +79,15 @@
   else
    dnl gtk2 checks
   
  - $PKGCONFIG --exists gtkextra-2.0
  + $PKGCONFIG --exists gtkextra-3.0
    if test $? != 0; then
  -  AC_MSG_ERROR(Cannot find gtkextra-2.0 package)
  +  AC_MSG_ERROR(Cannot find gtkextra-3.0 package)
    fi
   
    X_LDFLAGS=`$PKGCONFIG --libs gtk+-2.0 gthread-2.0`
    X_CFLAGS=`$PKGCONFIG --cflags gtk+-2.0`
  - Y_LDFLAGS=`$PKGCONFIG --libs gtkextra-2.0`
  - Y_CFLAGS=`$PKGCONFIG --cflags gtkextra-2.0`
  + Y_LDFLAGS=`$PKGCONFIG --libs gtkextra-3.0`
  + Y_CFLAGS=`$PKGCONFIG --cflags gtkextra-3.0`
    GTK_VERSION_T=`$PKGCONFIG --modversion gtk+-2.0`
    echo linking with gtk-$GTK_VERSION_T
    AC_DEFINE_UNQUOTED([GTK_VERSION],"$GTK_VERSION_T",[gtk version])
  
 12. autoconf
 13. ./configure
 14. sudo make install
 15. Enjoy!
screenshot

gpsim

Advertenties

Aansluiting display wekkerradio

2 september 2010

Om een oud display uit een defecte wekkerradio opnieuw te gebruiken heb ik de aansluitingen bepaald.

Code op de printplaat van het display “PC-1 94HB”. Dit schermpje zit wat vreemd in elkaar. Het is namelijk een display wat ooit door een LM8560 aangestuurd werd. Hergebruik met bv een PIC is helaas wat moeilijker.


Dobbelsteen

25 juni 2009


Deze elektronische dobbelsteen is een uitbreiding op de vorige post. De combinatie PIC en schuifregister wordt nu gebruikt om twee zeven segment displays aan te sturen. De displays worden gemultiplexed aangestuurd. Eerst de ene en daarna de andere. Dit wisselt zo snel dat het lijkt dat beide branden. Alle uit- en ingangen van deze kleine microcontroller worden gebruikt. 3 voor het aansturen van het schuifregister, twee voor het schakelen tussen de displays en een ingang voor de drukknop.

Het schema:

Schema dobbelsteen

Schema dobbelsteen

Het updaten van de displays gebeurt in een eindeloze lus. In pseudo-code:

loop:
shift data display 1
display 2 off
latch
display 1 on
shift data display 2
display 1 off
latch
display 2 on
goto loop

De data die verzorgt welke segmenten branden moeten, wordt uit een tabel gehaald via een computed goto.
Een 1 geeft aan dat het segment uit moet zijn, een 0 dat het segment moet branden. De index in deze tabel is het getal wat moet worden getoond.

seg_table
  addwf  PCL, f
  retlw  B'10001000'
  retlw  B'11011110'
  retlw  B'10100010'
  retlw  B'11000010'
  retlw  B'11010100'
  retlw  B'11000001'
  retlw  B'10000001'
  retlw  B'11011010'
  retlw  B'10000000'
  retlw  B'11000000'

Deze bitjes worden bepaalt door de manier het aansluiten van het display op de 74hc595. In volgende tekening zie je de manier die ik gebruikt heb. (Het was een vaag display wat ik ergens uit gesloopt heb. Common-anode, vandaar de aansturing van uit de +5V met een PNP transitor.)

dobbelsteen-7seg

dobbelsteen-7seg

Een gooi met de dobbelsteen wordt gedaan door op de drukknop te drukken. De waarde die op de displays wordt getoond moet natuurlijk willekeurig zijn. Deze willekeurigheid wordt bereikt door de onvoorspelbaarheid van het indrukken en loslaten van de knop. In de displaylus loopt een teller mee. Bij het indrukken van de drukknop wordt de waarde van de teller opgeslagen voor display 1 en bij het loslaten voor display 2. Deze worden vervolgens na loslaten getoond.

De asm-file: dobbelsteen.asm
De hex-file: dobbelsteen.hex


Shift register (74HC595)

24 mei 2009

Het aantal uitgangen van een PIC kun je bijna oneindig uitbreiden met een shift register. Dit projectje laat een 12F629 gekoppeld aan een 74HC595 zien. Het shift register laat acht LEDs oplichten.

Filmpje:

Het shift register is eenvoudig aan te sturen. De data wordt serieel in geklokt, na dat alle bits verzonden zijn, wordt via de latch klok de data op de 8 uitgangen gezet. De 74595 is aangesloten op de GP0, GP1 en GP2 aansluitingen van de PIC.

De shift_out routine:

DATAIN equ GP2
SHIFT  equ GP1
LATCH  equ GP0
shift_out
  movwf tmp
  movlw 0x8
  movwf bits
loop1
  rlf tmp, f
  btfsc STATUS,C
  bsf GPIO, DATAIN
  btfss STATUS,C
  bcf GPIO, DATAIN
  nop
  bsf GPIO, SHIFT
  nop
  bcf GPIO, SHIFT
  decfsz bits, f
  goto loop1
  bsf GPIO, LATCH
  nop
  bcf GPIO, LATCH
  return

De data die de LEDs laat branden staat in code-memory en wordt uitgelezen via een computed-goto

data_array
  addwf PCL, f
  retlw B'00000000'
  retlw B'00000001'
  retlw B'00000010'
  retlw B'00000100'
  retlw B'00001000'
  retlw B'00010000'
  retlw B'00100000'
  retlw B'01000000'
  retlw B'10000000'
  retlw B'11111111'
  retlw B'00000000'
  retlw B'11111111'
  retlw B'00000000'
  retlw B'11111111'

Complete asm-file. Hex-file.

Schema:

Schema looplicht met 74595

Schema looplicht met 74595 (5V en Grond aansluitingen met ontkoppel-C's zijn weggelaten.)


Piklab, ICD2 debugger en programmer

18 mei 2009

Voor het programmeren van de PIC gebruik ik de Piklab IDE onder linux. Deze ondersteunt een aantal compilers, gputils voor het programmeren in assembler en een simulator. Ook ondersteund deze een aantal gangbare programmers.

De programmer die ik gebruik is een debugger/programmer. Het is een kloon van de ICD2 programmer van Microchip. Deze maakt gebruik van de originele Microchip firmware. Het is deze. Het debuggen heb ik niet geprobeerd. Ik heb niet de goede PIC’s omdat te proberen.

Het schema gebruikt in deze post:

pic629blink

Of als bestand te openen met gschem: pic629blink.sch

Een screenshot van het project geopend in Piklab:
piklab

Links zie je de bestanden die bij het project horen, instellingen voor het type PIC en een aantal debug vensters. In het midden worden de geopende bestanden getoond.

Voor het gebruik van de ICD2 programmer stel je Piklab in zoals in onderstaande screenshot:
piklab1
De ICD2 is nog niet aangesloten bij het maken van deze screenshot. Daardoor de connection: error. Bij het specific tabblad moet je de plek waar de firmware voor de programmer is opgeslagen aangeven. Ik heb MPLAB onder wine geïnstalleerd, dan wordt de firmware ook op de opgeslagen. Deze geef ik aan in de configuratie van Piklab.

Na het compileren kun je de PIC programmeren met het menu “Programmer”. Met dit menu kun je ook de PIC uitlezen. Bij het programmeren met de versie van Piklab die ik gebruik, crashed Piklab helaas.
ASSERT: "end<data.count()" in pic_prog_specific.cpp (35)
ASSERT: "mask" in pic_memory.cpp (287)
KCrash: Application 'piklab' crashing...

De workarround is het programmeren van de PIC via de commandline. Voor mijn programmer is het commando:

piklab-prog -c program -d 12f629 -p icd2 -t usb knipper-12f629-int-asm.hex

Dit werkt prima. Ook als de Piklab IDE zelf ook draait.

De asm-file en hex-file van het getoonde project in Piklab.


Looplicht 4

29 maart 2009

Looplicht 4 is een verbeterde variant van de voorgaande. Het dimmen van de leds is verwerkt in de hoofd PWM lus en verloopt nu veel vloeiender.

De code is wat ingewikkelder, voor het opschuiven van de leds wordt gebruik gemaakt van een computed-goto (berekende sprong) Dit maakt de code compact. Het dimmen is verstopt in een subroutine. Daar gebruik ik indirect adresseren om het dimmen van de leds in een lus te doen en het niet voor elke led te hoeven uitschrijven.

De hoofdlus bestaat uit twee geneste lussen. Een is de PWM lus. Binnen deze lus loopt een andere teller die af telt van 32. Als deze tellen 0 is worden de leds een stap gedimd. Het opschuiven gebeurt na dat de PWM lus 10 x 255 doorlopen is. Deze waarden zijn door te proberen bepaald. Zo vind ik het er het leukste uit zien.

Asmfile: looplicht4.asm
Hexfile: looplicht4.hex

; -----------------------------------------------------------------------
; Template source file generated by piklab
  #include <p16f628a.inc>

; -----------------------------------------------------------------------
; Configuration bits: adapt to your setup and needs
    __CONFIG _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_ON & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _DATA_CP_OFF & _CP_OFF

; -----------------------------------------------------------------------
; Variables declaration
INT_VAR UDATA_SHR
w_saved   RES 1 ; variable used for context saving
status_saved RES 1 ; variable used for context saving
pclath_saved RES 1 ; variable used for context saving

VAR   UDATA
led1  RES 1
led2  RES 1
led3  RES 1
led4  RES 1
led5  RES 1
led6  RES 1
led7  RES 1
led8  RES 1
ledH  RES 1
dir   RES 1
counter1 RES 1
counter2 RES 1
counter3 RES 1
output RES 1
tmp   RES 1


; -----------------------------------------------------------------------
; reset vector
STARTUP CODE 0x000
  nop          ; needed for ICD2 debugging
  movlw  high start   ; load upper byte of 'start' label
  movwf  PCLATH     ; initialize PCLATH
  goto  start     ; go to start of main code

; interrupt vector
INT_VECTOR CODE 0x004
  goto  interrupt   ; go to start of interrupt code

; relocatable code
PROG CODE
interrupt
  movwf  w_saved    ; save context
  swapf  STATUS,w
  movwf  status_saved
  movf  PCLATH,w    ; only required if using more than first page
  movwf  pclath_saved
  clrf  PCLATH
  ; << insert interrupt code >>
  movf  pclath_saved,w ; restore context
  movwf  PCLATH
  swapf  status_saved,w
  movwf  STATUS
  swapf  w_saved,f
  swapf  w_saved,w
  retfie

start
  bsf   STATUS, RP0
  movlw  0
  movwf  TRISB
  bcf   STATUS, RP0
  
  movlw  0xff
  movwf  led1 
  clrf  led2
  clrf  led3
  clrf  led4
  clrf  led5
  clrf  led6
  clrf  led7
  clrf  led8
  clrf  ledH     ; Houdt bij welke led het felst brand.
  clrf  dir     ; Houdt de richting bij.
  movlw  1
  movwf  counter1
  movlw  0xa
  movwf  counter2
  movlw  0x20
  movwf  counter3
  
loop1
  movlw  0xff
  movwf  output
  movf  counter1, 0
  subwf  led1, 0
  btfss  STATUS, C  ;resultaat negatief -> counter > led1
  bcf   output, 0 
  movf  counter1, 0
  subwf  led2, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 1
  movf  counter1, 0
  subwf  led3, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 2
  movf  counter1, 0
  subwf  led4, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 3
  movf  counter1, 0
  subwf  led5, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 4
  movf  counter1, 0
  subwf  led6, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 5
  movf  counter1, 0
  subwf  led7, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 6
  movf  counter1, 0
  subwf  led8, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 7
  movf  output, 0
  movwf  PORTB
  call  dim_leds
  incfsz counter1
  goto  loop1
  incf  counter1      ; counter1 start bij 1
  decfsz counter2
  goto  loop1
  movlw  0xa
  movwf  counter2
  movf  ledH, 0
  addwf  PCL, 1       ; computed goto, jump table
  goto  led1_high
  goto  led2_high
  goto  led3_high
  goto  led4_high
  goto  led5_high
  goto  led6_high
  goto  led7_high
  goto  led8_high
led1_high
  movlw  0xff
  movwf  led2
  incf  ledH
  goto  loop1
led2_high
  movlw  0xff
  btfss  dir, 0
  goto  led2_up
  movwf  led1
  decf  ledH
  bcf   dir, 0
  goto  loop1
led2_up
  movwf  led3
  incf  ledH
  goto  loop1
led3_high
  movlw  0xff
  btfss  dir, 0
  goto  led3_up
  movwf  led2
  decf  ledH
  goto  loop1
led3_up
  movwf  led4
  incf  ledH
  goto  loop1
led4_high
  movlw  0xff
  btfss  dir, 0
  goto  led4_up
  movwf  led3
  decf  ledH
  goto  loop1
led4_up
  movwf  led5
  incf  ledH
  goto  loop1
led5_high
  movlw  0xff
  btfss  dir, 0
  goto  led5_up
  movwf  led4
  decf  ledH
  goto  loop1
led5_up
  movwf  led6
  incf  ledH
  goto  loop1
led6_high
  movlw  0xff
  btfss  dir, 0
  goto  led6_up
  movwf  led5
  decf  ledH
  goto  loop1
led6_up
  movwf  led7
  incf  ledH
  goto  loop1
led7_high
  movlw  0xff
  btfss  dir, 0
  goto  led7_up
  movwf  led6
  decf  ledH
  goto  loop1
led7_up
  movwf  led8
  incf  ledH
  goto  loop1
led8_high
  movlw  0xff
  movwf  led7
  decf  ledH
  bsf   dir, 0
  goto  loop1
  
dim_leds
  decfsz counter3
  return
  movlw  0x20
  movwf  counter3
  clrf  tmp
loop2
  movf  ledH, 0     ; tmp == ledH ?
  subwf  tmp, 0
  btfss  STATUS, Z
  goto  low1      ; no
  incf  tmp       ; yes
  goto  next
low1
  movlw  led1 
  addwf  tmp, 0
  movwf  FSR
  movf  INDF, 1
  btfss  STATUS,Z
  decf  INDF, 1
  incf  tmp
next
  movlw  0x8
  subwf  tmp, 0
  btfss  STATUS, Z
  goto  loop2
  return
END

Looplicht 3

29 maart 2009

Deze versie heeft een naijlend effect. Dit wordt bewerkt door de leds aan te sturen met een pulse-width-modulation (PWM) lus. In pseudo code voor een led:


teller = 1
ledwaarde = PWM-waarde
lus:
tmp-led = aan
als teller>ledwaarde
dan tmp-led = uit
led = tmp-led
goto lus

Dit is in de code 8 keer uitgeschreven.

Een variabele houdt de richting van het lopen bij. Elke 0xd (=14) keer de hoofdlus, schuift de felst brandde led een op. Van de andere wordt de waarde gehalveerd. Dit heeft een schoksgewijs dimmen van de leds tot gevolg. Het dimmen en opschuiven is ook 8 keer uitgeschreven.

Asmfile: looplicht3.asm
Hexfile: looplicht3.hex

; -----------------------------------------------------------------------
; Template source file generated by piklab
  #include <p16f628a.inc>

; -----------------------------------------------------------------------
; Configuration bits: adapt to your setup and needs
    __CONFIG _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_ON & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _DATA_CP_OFF & _CP_OFF

; -----------------------------------------------------------------------
; Variables declaration
INT_VAR UDATA_SHR
w_saved   RES 1 ; variable used for context saving
status_saved RES 1 ; variable used for context saving
pclath_saved RES 1 ; variable used for context saving

VAR   UDATA
led1  RES 1
led2  RES 1
led3  RES 1
led4  RES 1
led5  RES 1
led6  RES 1
led7  RES 1
led8  RES 1
dir   RES 1
counter1 RES 1
counter2 RES 1
output RES 1; -----------------------------------------------------------------------
; reset vector
STARTUP CODE 0x000
  nop          ; needed for ICD2 debugging
  movlw  high start   ; load upper byte of 'start' label
  movwf  PCLATH     ; initialize PCLATH
  goto  start     ; go to start of main code

; interrupt vector
INT_VECTOR CODE 0x004
  goto  interrupt   ; go to start of interrupt code

; relocatable code
PROG CODE
interrupt
  movwf  w_saved    ; save context
  swapf  STATUS,w
  movwf  status_saved
  movf  PCLATH,w    ; only required if using more than first page
  movwf  pclath_saved
  clrf  PCLATH
  ; << insert interrupt code >>
  movf  pclath_saved,w ; restore context
  movwf  PCLATH
  swapf  status_saved,w
  movwf  STATUS
  swapf  w_saved,f
  swapf  w_saved,w
  retfie

start
  bsf   STATUS, RP0
  movlw  0
  movwf  TRISB
  bcf   STATUS, RP0
  
  movlw  0xff
  movwf  led1
  clrf  led2
  clrf  led3
  clrf  led4
  clrf  led5
  clrf  led6
  clrf  led7
  clrf  led8
  clrf  dir
  movlw  1
  movwf  counter1    ; Counter start bij 1, 0 als ledwaarde is dan echt uit.
  movlw  0xd
  movwf  counter2
  
loop1
  movlw  0xff      ; PWM lus. Start met alle leds aan.
  movwf  output
  movf  counter1, 0
  subwf  led1, 0
  btfss  STATUS, C  ;resultaat negatief -> counter > led1
  bcf   output, 0    ; Dan led1 (=bit0) uit
  movf  counter1, 0
  subwf  led2, 0     ; Zelfde voor led2 en verder...
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 1
  movf  counter1, 0
  subwf  led3, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 2
  movf  counter1, 0
  subwf  led4, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 3
  movf  counter1, 0
  subwf  led5, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 4
  movf  counter1, 0
  subwf  led6, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 5
  movf  counter1, 0
  subwf  led7, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 6
  movf  counter1, 0
  subwf  led8, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 7
  movf  output, 0    ; output naar W register
  movwf  PORTB      ; W naar PORTB
  incfsz counter1
  goto  loop1
  incf  counter1
  decfsz counter2
  goto  loop1
  movlw  0xd
  movwf  counter2
  btfss  dir, 0       ; Richting omhoog of omlaag
  goto up
  goto down
up               ; Uit geschreven elke ledbrandtijd is helft van vorige waarde.
  movf  led7, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led7_0xff    ; Led7 is vol aan
  goto  up_led7_div
up_led7_0xff          ; Dan nu led8 vol aan
  movlw  0xff
  movwf  led8
  bsf   dir, 0
  goto up_next1
up_led7_div           ; anders led8 halveren
  addlw  0          ; Voor de zekerheid Carry = 0
  rrf   led8, 1
up_next1
  movf  led6, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led6_0xff
  goto  up_led6_div
up_led6_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led7
  goto up_next2
up_led6_div
  addlw  0
  rrf   led7, 1
up_next2
  movf  led5, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led5_0xff
  goto  up_led5_div
up_led5_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led6
  goto up_next3
up_led5_div
  addlw  0
  rrf   led6, 1
up_next3
  movf  led4, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led4_0xff
  goto  up_led4_div
up_led4_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led5
  goto up_next4
up_led4_div
  addlw  0
  rrf   led5, 1
up_next4
  movf  led3, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led3_0xff
  goto  up_led3_div
up_led3_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led4
  goto up_next5
up_led3_div
  addlw  0
  rrf   led4, 1
up_next5
  movf  led2, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led2_0xff
  goto  up_led2_div
up_led2_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led3
  goto up_next6
up_led2_div
  addlw  0
  rrf   led3, 1
up_next6
  movf  led1, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led1_0xff
  goto  up_led1_div
up_led1_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led2
  addlw  0
  rrf   led1, 1
  goto up_next7
up_led1_div
  addlw  0
  rrf   led2, 1
  addlw  0
  rrf   led1, 1
up_next7
  goto loop1
down
  movf  led2, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led2_0xff
  goto  down_led2_div
down_led2_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led1
  bcf   dir, 0
  goto down_next1
down_led2_div
  addlw  0
  rrf   led1, 1
down_next1
  movf  led3, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led3_0xff
  goto  down_led3_div
down_led3_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led2
  goto down_next2
down_led3_div
  addlw  0
  rrf   led2, 1
down_next2
  movf  led4, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led4_0xff
  goto  down_led4_div
down_led4_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led3
  goto down_next3
down_led4_div
  addlw  0
  rrf   led3, 1
down_next3
  movf  led5, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led5_0xff
  goto  down_led5_div
down_led5_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led4
  goto down_next4
down_led5_div
  addlw  0
  rrf   led4, 1
down_next4
  movf  led6, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led6_0xff
  goto  down_led6_div
down_led6_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led5
  goto down_next5
down_led6_div
  addlw  0
  rrf   led5, 1
down_next5
  movf  led7, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led7_0xff
  goto  down_led7_div
down_led7_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led6
  goto down_next6
down_led7_div
  addlw  0
  rrf   led6, 1
down_next6
  movf  led8, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led8_0xff
  goto  down_led8_div
down_led8_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led7
  addlw  0
  rrf   led8, 1
  goto down_next7
down_led8_div
  addlw  0
  rrf   led7, 1
  addlw  0
  rrf   led8, 1
down_next7
  goto loop1
END